Jesu li naši podaci koje uploadamo i predajemo na sigurnom i tko sve u njih ima uvid?